Hur man söker oenighet

Januarivalet stundar sig närmare

2020.01.05 01:51 mincoder Januarivalet stundar sig närmare

Januarivalet stundar sig närmare
Alajv under valkampanjen
Solnedgången har precis inträffat i skrivande stund, men en tyngd känns i luften över hela Stockholm. Från Djurgården till Kungsholmen så syns valaffischerna. I varje Café öppet nu klockan 4 på en lördag diskuteras politik. 14:00 imorgon så kommer Sverige ha gjort ett val. Det kommer vara ett val om vilken riktning vi tar här i landet.
Vi har haft en förvånande odivisiv mandatperiod. Mycket konsensus har rådit. Men valkampanjen har varit divisiv. Socialdemokraterna lade ut en artikel på sin hemsida där de attackerade oppositionens manifest. KLP gjorde en valfilm som attackerade regeringens regeringstid och anklagade Vänsterpartiet med att de skulle stänga ned 40% av vårdcentraler i en broschyr.
Om det är något man inte skulle kunna kalla denna valkampanj så skulle det vara inaktiv. Socialdemokraterna själva gjorde ca 32 valaffischer och 13 tal. De andra partierna har också aktivt deltagit och kampanjat. Trots alla generiska budskap om ett ljusare Sverige så har ändå väljare fått en tydlig inblick i partierna. Politisk kommentator Gustav T. Werk kommenterar:
Valrörelsen har varit riktigt bra på att nå ut till väljarna enligt vår analys. Dessutom har vi på Modellbladets opinionsundersökningar spått att det kommer vara ganska stora regionala skillnader i det stundande valresultatet, inte minst till följd av att flera partier har gjort riktigt starka lokala kampanjer. Jag hoppas att hela svenska folket är lika spända på valresultatet som jag själv är.
De regionala skillnaderna kommer att komma som en chock då de två senaste valen har präglats av nationell enighet i partistöd. Med ökande regionala skillnader kommer nya utmaningar för Sverige, med mer oenighet om vem som egentligen ska styra landet. Det kommer betyda att fler konflikter mellan land och stad, syd och nord, kust och innerland väcks till liv igen.
Sista opinionsundersökningen innan valet.
Vi har tagit kontakt med partiledarna om deras positioner inför det kommande valet.
Sverigedemokraterna hoppas komma in i riksdagen med ett mandat. Enligt politisk kommentator Mena Lenin så är detta dock osannolikt:
Sverigedemokraterna har inte goda chanser inför det kommande valet. Utan valmanifest eller något kampanjande råder det stor otydlighet bland väljare om vad Sverigedemokraterna egentligen vill göra nästa mandatperiod. Det enda som Sverigedemokraterna har gjort är att halvhjärtat delta i partiledardebatten. Ifall det räcker till att SD ska hålla sig över riksdagsspärren är osäkert.
Kristdemokraterna är mer optimistiska om sina chanser i valet. Partiledare Minimal ger följande kommentar:
Jag skulle säga att vi har haft en helt okej valrörelse. KLP och S varit väldigt aktiva. Jag tror att vi har en möjlighet att bli rätt stora, iallafall runt 10-12%.
Men även ifall Kristdemokraterna kommer in så är det osäkert hur mycket inflytande de får utan något regeringssamarbete. Partiledaren ger följande kommentar:
SD finns ju nästan inte längre, annars hade de varit ett alternativ. Vi har en del gemensamt med De Gröna, de är inte uteslutna. Jag vill helst inte utesluta någon, men KD och V har nästan inget gemensamt och därför hade vi inte fungerat bra i regering tillsammans
Politisk kommentator Mena Lenin ger sitt perspektiv:
Kristdemokraterna ligger i ett bra läge. SD har lämnat bakom sig ett tomrum av konservatism. Kristdemokraterna kunde ha fångat dessa SD väljare under valkampanjen. Däremot så höll sig KD till vaga budskap och gjorde inte en större strävan efter att fånga upp dessa konservativa väljare. När det gäller regeringssamarbete så skulle ett KD-DG samarbete vara möjligt i teorin. Däremot så finns det grundläggande skillnader mellan dessa partier som skulle behöva tas itu.
Nästa parti vi frågade var KLP och deras partiledare Duckdon:
Vi ser det som en bra valrörelse, trots lite fulspel från andra partier. Vi hoppas att landa på 15%. Vi kan tänka oss ett regeringssamarbete med alla partier förutom Vänsterpartiet.
KLP expert Karl-Lars Pehrsson ger sitt perspektiv:
KLP ger ett bra intryck i sin bedömning. Jag misstänker också att KLP kan hamna på runt 15, däremot så borde inte högre siffror vara uteslutna. KLP kom in med bra siffror med har inte varit särskillt aktiva i valkampanjen proportioneligt till sin storlek. När det kommer till regeringsfrågan så delar jag inte KLPs syn. KLP är ett väldigt radikalt parti. KLPs miljöpolitik är att göra mindre för miljön, detta kommer att starkt stöta bort partier som DG från eventuellt samarbete. KLP är också väldigt höger ekonomiskt vilket i princip utesluter samarbete med S eller V. KLP har också en väldigt privatiseras syn på välfärden, med mindre statliga satsningar. Detta ännu mer isolerar KLP från KD. Sist men inte minst så kommer KLP har svårt att samarbeta med SD ifall de kommer in i riksdagen då dessa partier har mycket olika syn på skolfrågor tex. KLP är väldigt isolerade politiskt, de är inte ett parti som alla de andra. Det är något som väljare säkerligen gillar, men också något som försvårar regeringssamarbeten dramatiskt.
Nästa frågande vi De Grönas partiledare Viliot:
Ett steg mot framtiden. Ökade mandat skulle vara roligt men detta är som sagt bara ett steg på vägen vi måste få fler medlemmar innan vi på riktigt kan göra den skillnaden vi söker. Vi vill sitta i den regering vi får mest politik i.
Politisk kommentator Douglas Göring ger sitt perspektiv:
DG har rätt i att de behöver fler medlemmar. Valkampanjen från DGs håll har präglats av att de helt enkelt inte har medlemsgrunden för att driva en fungerande valkampanj för sitt partis storlek. Det kommer skada dom i slutänden. DG gör bra i att hålla alla sina dörrar öppna. Genom att inte ge ett bu eller bä så hålls dörrarna öppna för eventuella samarbeten. Frågan är dock ifall DG kommer ha ett val mellan två samarbeten ifall det röda blocket får egenmajoritet i kammaren.
Vänsterpartiets partiledare stod näst på tur med att ge sitt svar:
Vi i Vänsterpartiet är nöjda med vår insats i valrörelsen. Det har varit en mycket intressant valrörelse där vi har fått se vilka partier som varit mest aktiva. Jag tycker att det är synd att SD inte har drivit någon valkampanj överhuvudtaget. Det är svårt för väljarna att välja rätt beslut när man inte får information från alla partier. Vi hoppas på att regeringen ökar i valet. Vår förhoppning är att vi efter valet kan fortsätta att driva progressiv vänsterpolitik. För V enskilt hoppas jag att vi kan öka från det förra valresultatet. Om jag fick drömma skulle jag hoppas på 20%. V vill fortsätta med det regeringssamarbete som vi har nu.Vi vill inte bilda regering med KLP, KD eller SD. Vi kommer aldrig att föra igenom högerpolitik.
Politiskt kommentator Vilgot-Philip Kindberg gav följande analys:
Theoddleftist gör en bra analys av situationen. V har gjort en bra valrörelse och varit väldigt aktiva. Frågan är ifall denna aktiva valrörelse kan tävla med Socialdemokraternas om att vinnna vänsterväljare till sin sida. Det är också positivt att V ger tydliga besked på vad de vill göra efter valet, denna tydlighet gör det enklare för väljare att veta vad de kommer att få ifall de röstar på Vänsterpartiet. Ett valresultat för V på 20% är inte omöjligt och förmodligen till och med sannolikt med tanke på deras utvecklade manifest, bra inlägg in partiledardebatten och aktiva valkampanj. Det är också bra att V tar tydligt avstånd från högerpolitik för att lugna väljare. Även om namnet är rätt tydligt.
Sist så frågade vi partiledaren för Socialdemokratrerna vad deras syn var:
Jag tycker att vi på Socialdemokraterna har haft en otroligt fin valrörelse. Vi har kampanjat mer än alla de andra partierna tillsammans och jag hoppas på succeeval. Som jag sa på mitt tal efter förnyat förtroende vid partiledarposten så har Socialdemokraterna en vision på att bli ett 40% parti igen. Även ifall vi inte når det målet imorgon, så är det ändå vart vi är på väg. Vi vill fortsätta det nuvarande regeringssamarbetet och framförallt välkommna ny talang till regeringen.
Vi försökte nå ut till politisk kommentator Sven-Alfred Pilstorp men vi kunde inte få tag på honom.
I slutskedet kan vi säga att alla partier är optimistiska inför den här valrörelsen förutom möjligen SD då. Men vi vet att inte alla kommer kunna komma ut glada imorgon. Efter långvarig analys så har folkbladets team lyckats komma fram till ett möjligt valresultat. Detta är inte ett valresultat, däremot så kan det ge en bra fingervisning på hur valet kommer gå.
Folkbladets förvals uppskattning
Detta är då vad folkbladet misstänker kommer vara valresultatet på söndag. Som vi set så är det mycket som pågår.

  • SD får 3% och åker ut. Detta är pågrund av extrem otydlighet i vad partiet faktiskt vill och minimalt kampanjande.
  • KD går fram och hamnar på 12%. SD lämnar efter sig ett tomrum som KD enkelt kan fylla.
  • KLP hamnar på 15%. Pågrund av att KLP inte kampanjat nog under valrörelsen för sin storlek så står partiet still på 15%.
  • DG hamnar på 18%. Detta är en back från opinionsmätningen. Huvudsakligen driven av en minimal valrörelse i jämförelse med partiets storlek och lite aktivitet under MSVT debatten.
  • V hamnar på 20%. Partiet går fram efter en effektiv och geografiskt spridd valrörelse. Partiet var också aktivt under MSVT debatten och arbetade fram ett välgjort manifest.
  • SAP hamnar på 32%. Detta är långt under målet av 40% som lades ut av partiledningen och ifall detta blir valresultatet kommer det bli en kalldusch för ett parti som trott sig kunna nå alla sina mål.
Valrörelsens stora vinnare kommer vara Kristdemokraterna som ökar med 6% sen senaste opinionsmätningen. Valets stora förlorare skulle bli Sverigedemokraterna, ett parti som periodvis varit näst störst åker ut helt ur riksdagen. Det borde däremot påpekas att SDs förlust av sitt mandat är långt ifrån säkerställt. Blir det här valresultatet på söndag så kommer det bli en kalldusch för vissa partier och en champagnfest för andra. Hur blir det egentligen? Vi får bara vänta och se!
submitted by mincoder to Folkbladet [link] [comments]